Over de lessen

Ik ben opgeleid als klassiek pianist, dus in dat vakgebied het meeste thuis. Niettemin onderwijs ik ook graag populaire muziekgenres.

Het leren lezen en spelen van notenschrift en het stap voor stap aanleren van de techniek om het instrument goed te kunnen bespelen is natuurlijk een  belangrijk onderdeel van de lessen. Daarnaast is er aandacht voor  het leren spelen van een (al dan niet bekende) melodie op het gehoor en het zelf begeleiden daarvan met akkoorden. Als de leerling daar belangstelling voor heeft help ik op weg met leren improviseren.

Andere belangrijke elementen van de lessen zijn het plezier in het musiceren en het ontwikkelen van de eigen persoonlijke sterke kanten van de leerling.  Voor elke leerling wordt het leertraject op maat gemaakt. Een jong kind bijvoorbeeld, heeft een speelse en intuïtieve aanpak nodig. Een volwassen leerling heeft vaak veel baat bij praktische studiemethodes voor thuis.

In mijn lessen besteed ik ook regelmatig aandacht aan samenspel door met de leerling samen quatremains te spelen.