Tarieven 2018-2019:

voor leerlingen  onder de 21 jaar:
30 minuten per week        € 642,-   per jaar   (€ 53,50 / € 64,20 bij 12 resp. 10 maand per jaar)
45 minuten per week        € 963,-   per jaar   (€ 80,25 / € 96,30 bij 12 resp. 10 maand per jaar)
45 minuten per  2 weken  € 481,50 per jaar   (€ 40,10 / € 48,15 bij 12 resp. 10 maand per jaar)

voor leerlingen van 21 jaar en ouder geldt de BTW-plicht van 21%:
30 minuten per week        € 690,-    per jaar  (€ 58,50 / € 69,-  bij 12 resp. 10 maand per jaar)
45 minuten per week        € 1035,-  per jaar  (€ 87,-  / € 103,50 bij 12 resp. 10 maand per jaar)
45 minuten per  2 weken  € 517,50 per jaar  (€ 43,50 / € 51,80 bij 12 resp. 10 maand per jaar)

Kinderen krijgen een half uur les per week.
Gevorderde kinderen en volwassenen kunnen kiezen voor een les van 30 of 45 minuten per week of 45 minuten per twee weken.

Verzuim en vakanties:
De pianolessen lopen parallel aan het basisschooljaar en vakanties.
Vakantiedata voor het cursusjaar 2018/19 zijn:
-  herfstvakantie: 20 t/m 28 oktober
-  kerstvakantie: 22 december t/m 6 januari
-  voorjaarsvakantie: 16 t/m 24 februari
-  tweede Paasdag: 22 april
-  meivakantie: 27 april t/m 5 mei
-  tweede Pinksterdag:  10 juni
-  zomervakantie: 10 juli t/m 25 augustus

Als de leerling een les mist door ziekte of andere omstandigheden, kan de leerling in overleg met de docent proberen de les te verzetten of in te halen. Bij langdurige ziekte of afwezigheid wordt samen naar een passende oplossing gezocht.

KvK: 64803767